Úvodná strana | Predstavenie firmy | Sortiment | Prednosti | Obchod | Kontakty | Naše ciele | Novinky

Aké máme ciele?

1) Začleniť sa:

 • do obchodného centra
 • do centier ďalších miest ČR nad 100 000 obyvateľov
 • do centier miest na Slovensku
 • do centrálnej Európy

2) Otvoríť nové predajne, ktoré spĺňajú tieto parametre:

 • obchodné ulice
 • 150 m2 (ideálna plocha pre využitie konceptu boutique)
 • 60, 80, 100 m2 (pre prezentáciu menšej formy predajne)
 • využitie časti obchodnej plochy (shop in shop) pre realizáciu konceptu predajní Sia...

3) Nadväzovať obchodné partnerstvá na základe týchto požiadavkov:

 • obchodný partner by mal mať vyhradený rozpočet na pravidelný mesačný odber tovaru = priebežné zaistenie dobrej prezentácie značky Sia...
 • u obchodného partnera se predpokladá, že bude akceptovat dodávanú firemnú propagačnú sadu identifikácií, komunikáciu, materiál na podporu predaja...
 • záujemca o obchodné partnerstvo s firmou Sia by mal popísať svoju motiváciu


Čo ponúkame?

 • predvedenie vzorovej predajne pre inšpiráciu k vytvorení nových obchodov
 • obchodný partnerský vzťah
 • koncept Sia obchodov
 • designéra a aranžéra na pomoc pre vytvorenie správnej Sia atmosféry pred otvorením obchodu...
 • prednostný výber nových kolekcií vo vzorkovni
 • prednostná dodávka tovaru
 • velkoobchodná činnosť
 • vyškolenie personálu - dodržanie štýlu Sia
 • dynamická a flexibilná spolupráca pre stálu image Sia predajní pomocou všetkých podporných prvkov dodávaných spoločnosťou Sia...