Úvodná strana | Predstavenie firmy | Sortiment | Prednosti | Obchod | Kontakty | Naše ciele | Novinky

Prednosti sortimentu
          


          


          Prednosti spoločnosti Sia a jej sortimentu:

  • 2x ročne nové kolekcie na 8-10 tém
  • kolekcie výtvarne spracúvajú rôzne druhy atmosfér
  • každá kolekcia obsahuje okolo 4 000 výrobkov
  • umožňuje kombinovať tradičný a moderný design
  • umožňuje zostavovať sezónne a stále kolekcie
  • kombináciou kolekcií vytvára dynamický a inovatívny obraz
  • spoločnosť pravidelne predstavuje svoje výrobky v popredných módnych a designových časopisoch (Moderní byt, Dolce Vita, Marrianne)...